Produkty

Vrátenie tovaru a reklamácie

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy bude Predávajúcim zaslaná kúpna cena na bankový účet Kupujúceho, ktorý na tento účel Kupujúci Predávajúcemu oznámi.

Náklady spojené so zaslaním vráteného tovaru Predávajúcemu hradí v plnej výške Kupujúci. Tovar, ktorý chce Predávajúci Kupujúcemu vrátiť je potrebný zaslať na adresu Comgate s.r.o., Prologis park Bratislava, Hala DC2, Dialničná cesta 4088/24, 903 01 Senec, a zásielku označiť jasne a čitateľne číslom objednávky. Obsah zásielky by mal v ideálnom prípade obsahovať kópiu objednávky vygenerované Predávajúcim.

Po obdržaní vráteného tovaru podávajúcim bude toto Kupujúcemu potvrdené na e-mailovú adresu uvedenú v vykonanej objednávke.

Následne môže Kupujúci požiadať o vrátenie zaplatenej čiastky za tovar u Predávajúceho prostredníctvom žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu obchod@ahmadtea.sk. Žiadosť musí obsahovať výšku nárokovanej sumy, číslo objednávky a bankový účet, na ktorý bude čiastka zaslaná.

Lehota na vrátenie zaplatenej čiastky za tovar Kupujúcim, je stanovená na 30 dní od obdržania tovaru na vyššie uvedenej adrese a žiadosti obsahujúce potrebné informácie na obchod@ahmadtea.sk.