039B5385-CEBB-40AF-9BCE-2A0627E058DB@1x60FDE61A-C0CB-455C-9465-ED449E243BA4@1x28C85190-EA32-4543-9AEE-D7751B1946B8@1xF1322DC5-617C-4BC2-A1E0-6E8F2F5AFD76@1x93823C16-7D1C-4A11-9A75-17C1ABBD011193823C16-7D1C-4A11-9A75-17C1ABBD0111ACDCDD59-66B3-4ADC-B9B1-DBA00A48F44F@1x
Produkty

Vrátenie tovaru a reklamácie

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy bude Predávajúcim zaslaná kúpna cena na bankový účet Kupujúceho, ktorý na tento účel Kupujúci Predávajúcemu oznámi.

Náklady spojené so zaslaním vráteného tovaru Predávajúcemu hradí v plnej výške Kupujúci. Tovar, ktorý chce Predávajúci Kupujúcemu vrátiť je potrebný zaslať na adresu Comgate a.s., Nádražná 2031/34 Ivanka pri Dunaji, 900 28, a zásielku označiť jasne a čitateľne číslom objednávky. Obsah zásielky by mal v ideálnom prípade obsahovať kópiu objednávky vygenerované Predávajúcim.

Po obdržaní vráteného tovaru podávajúcim bude toto Kupujúcemu potvrdené na e-mailovú adresu uvedenú v vykonanej objednávke.

Následne môže Kupujúci požiadať o vrátenie zaplatenej čiastky za tovar u Predávajúceho prostredníctvom žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu obchod@ahmadtea.sk. Žiadosť musí obsahovať výšku nárokovanej sumy, číslo objednávky a bankový účet, na ktorý bude čiastka zaslaná.

Lehota na vrátenie zaplatenej čiastky za tovar Kupujúcim, je stanovená na 30 dní od obdržania tovaru na vyššie uvedenej adrese a žiadosti obsahujúce potrebné informácie na obchod@ahmadtea.sk.