Produkty

Vrátenie tovaru bez uvedenia dôvodu

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (článok 4. všeobecných obchodným podmienok) bude Predávajúcim zaslaná kúpna cena na bankový účet Kupujúceho, ktorý na tento účel Kupujúci Predávajúcemu oznámi.

Náklady spojené so zaslaním vráteného tovaru Predávajúcemu hradí v plnej výške Kupujúci. Tovar, ktorý chce Predávajúci Kupujúcemu vrátiť je potrebný zaslať na adresu Comgate s.r.o., Prologis park Bratislava, Hala DC2, Dialničná cesta 4088/24, 903 01 Senec, a zásielku označiť jasne a čitateľne číslom objednávky. Obsah zásielky by mal v ideálnom prípade obsahovať kópiu objednávky vygenerované Predávajúcim.

Po obdržaní vráteného tovaru podávajúcim bude toto Kupujúcemu potvrdené na e-mailovú adresu uvedenú v vykonanej objednávke.

Následne môže Kupujúci požiadať o vrátenie zaplatenej čiastky za tovar u Predávajúceho prostredníctvom žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu obchod@ahmadtea.sk. Žiadosť musí obsahovať výšku nárokovanej sumy, číslo objednávky a bankový účet, na ktorý bude čiastka zaslaná.

Lehota na vrátenie zaplatenej čiastky za tovar Kupujúcim, je stanovená na 30 dní od obdržania tovaru na vyššie uvedenej adrese a žiadosti obsahujúce potrebné informácie na obchod@ahmadtea.sk.